LOKAL I BOSTADSRÄTTSFORM

 

Vi ger möjlighet för företag att själv äga sina lokaler. Lägre månadskostnad och större flexibilitet är de huvudsakliga fördelarna med att äga jämfört med att hyra.

 

Att köpa sin lokal i bostadsrättsform är också ett alternativ till att förvärva en hel fastighet och uppföra sin egna lokal, det kan vara ett mycket kostsamt projekt och svårt att försvara ekonomiskt vid mindre lokaler. Köp i bostadsrättsform ger dig samma fördel som att bygga eget, dvs lägre driftkostnader och möjlighet till positiv utveckling av lokalvärdet.

 

Det är även ett bra alternativ till att hyra en lokal. Tack vare att man kan belåna bostadsrätten har man möjlighet att få ner sina kostnader och få en ”hyra” som ligger långt under marknadspris, se kalkylexemplet vid sidan om. Detta exempel syftar på projektet Hedenstorp i Jönköping där marknadshyran ligger på 700-800 kr/kvm för att hyra en lokal. Med bostadsrättform får vi ner denna siffra till 395 kr/kvm och med en egen insats på

280 000 kr.

 

Vem får köpa en lokal/bostadsrätt?

Alla som är momspliktiga, vanligtvis en Juridisk person (Aktiebolag etc) men Enskild firma som är momsregistrerat går också bra.

 

Får jag hyra ut i andra hand?

Javisst! Uthyrningar som kan ses som olämpligt för grannar och föreningen kan dock stoppas av styrelsen.

 

Hur går köpet till?

Se under Köp för beskrivning.

 

Vilka kostnader finns det?

Förutom själva lokalköpet tillkommer en årsavgift från föreningen som ska täcka föreningens kostnader så som försäkringar, underhållsfond, reperationer, lån etc.

 

Vad gör föreningen och vad är dess mål?

Föreningen, precis som en vanlig bostadsrättsförening, äger och förvaltar fastigheten utifrån dess stadgar och medlemmarnas påverkan. Det är inte föreningens mål att gå med vinst utan allt ska gagna medlemmarna i form av låga lokalkostnader och avgifter.

 

Vem sitter i styrelsen?

Styrelsen består vid skapandet av oss på Lokalfabriken, vi byts sedan ut genom att de nya medlemmarna väljs in till styrelsen vid första mötet. Lokalfabriken har som mål att alltid vara med och assistera föreningarna tills de känner sig trygga med uppgiften.

 

Är det någon skillnad på denna typ av bostadsrättsform mot vanliga för bostäder?

Nej, stadgarna är dock mer anpassade för att passa verksamheten.

 

KALKYLEXEMPEL

 

Inköpspris: 699 000 kr

Banklån: 60%

Ränta: 3,8%

 

Årlig bankränta: 15 940 kr/år

Årlig Brf avgift: 32 280 kr/år

 

Total egen insats: 280 000 kr

Total årskostnad: 395 kr/kvm (48 220 kr)

© Lokalfabriken 2016 | Kyrkogatan 40, 553 16 Jönköping | info@lokalfabriken.se